Schadeadvies

Schade in uw tuin door: storm, verkeer, vorst en of wateroverlast, kunt u ook een beroep op een hovenier of dakdekker doen. Er kan een schadetaxatierapport opgemaakt worden voor de verzekering, of een deskundig advies gegeven worden bij wateroverlast en vorstschade. Meer over dakschade vindt u op Dakdekkerin.nl.