Schadeadvies

Schade in uw tuin door: storm, verkeer, vorst en of wateroverlast, kunt u ook een beroep op mij doen. Er kan een schadetaxatierapport opgemaakt worden voor de verzekering, of een deskundig advies gegeven worden bij wateroverlast en vorstschade.